v.v. Doetinchem kiest interim bestuur

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • v.v. Doetinchem kiest interim bestuur
6 december 2016

Op woensdag 21 december (aanvang 20.00 uur) houdt de voetbalvereniging Doetinchem een buitengewone algemene ledenvergadering. Voornaamste agendapunt is het kiezen van een nieuw (interim-)bestuur.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering (gehouden op 16 november) is het voltallige bestuur afgetreden. Een groep leden, onder leiding van oud-voorzitter Herman Beerling, heeft het initiatief genomen om in ieder geval op korte termijn kandidaten voor een nieuw dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) te zoeken.

Deze kandidaten zullen worden gepresenteerd op de buitengewone algemene ledenvergadering van 21 december. Alle vierhonderd leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) mogen dan hun stem uitbrengen. Ook mogen zij zelf met kandidaten komen. Die moeten minimaal drie dagen vóór de vergadering bij de initiatiefnemers worden ingediend.

Alle leden worden langs deze weg uitgenodigd om tijdens de vergadering hun stem uit te brengen. Zij zullen ook nog een speciale uitnodigingsbrief in huis krijgen. Daarin staat nadere informatie. In die brief wordt ook de procedure uitgelegd hoe kandidaten voor het (interim-)bestuur kunnen worden voorgedragen.