CONCEPT-indelingen jeugdteams bekend!

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • CONCEPT-indelingen jeugdteams bekend!
19 juni 2016

Je hebt er misschien lang naar uitgekeken, maar hier is-ti dan toch: de CONCEPT-indeling van de jeugdteams van v.v. Doetinchem voor het komende seizoen (2016/2017). Je kunt jouw team vinden door in het menu bij teams te kijken.

Met opzet is het woord CONCEPT met hoofdletters geschreven. Want tot aan de start van de nieuwe competitie (half september) kan er nog veel in de samenstelling van de teams veranderen. Nu is er nog een aantal spelers in een hogere of lagere leeftijdsklasse ingedeeld om enkele teams getalsmatig compleet te krijgen. Maar die ingreep kan (natuurlijk wel in overleg) zomaar ongedaan gemaakt worden als er zich nog nieuwe leden in een bepaalde leeftijdsklasse aanmelden.

Kortom, de teamindelingen zijn momenteel nog erg VOORLOPIG. Het kan bijvoorbeeld tijdens de bekerwedstrijden (die al in augustus starten) ook blijken, dat je kwalitatief te hoog of te laag bent ingedeeld. Ook dan kan er nog met spelers worden geschoven. Maar nogmaals, dat gebeurt pas na overleg tussen mensen van de Jeugd- en Technische Commissie, de trainers en de betrokken speler(s) zelf. Daarna zal er, tot aan de winterstop, nauwelijks nog met spelers worden geschoven. Pas in de winterstop worden de teamsamenstellingen weer opnieuw bekeken, in de aanloop naar de voorjaarscompetitie.

Bij de teamlijsten staan voor zover bekend ook al de trainers, leiders, grensrechters, trainingsdagen en -tijden vermeld. Je zult door de trainer worden ingelicht op welke datum de training van jouw team begint.

Ook is het de bedoeling dat er voor de start van het seizoen per team nog een ouderavond wordt gehouden. Dan wordt door de teamleiding samen met vertegenwoordigers van Jeugdcommissie en/of Technische Commissie allerlei informatie verstrekt, o.a. ook wat van ouders wordt verwacht.

Voor het zover is, wensen we jullie nog een prettige vakantie.

En heb je nog op- en/of aanmerkingen op de teamlijsten, dan kun je daarvoor terecht tijdens een spreekuur voor spelers en ouders op zaterdag 25 juni. Aanvang 11.00 uur in de commissiekamer. Er zullen dan vertegenwoordigers van de Technische Commissie en Jeugdcommissie aanwezig zijn om je te woord te staan.

Met vriendelijke groet,
Technische- en Jeugdcommissie