Algemene ledenvergadering op 25 oktober 2017

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Algemene ledenvergadering op 25 oktober 2017
9 oktober 2017
Algemene ledenvergadering op 25 oktober 2017
Op 25 oktober aanstaande stopt zoals afgesproken het interim bestuur en wordt er een nieuw bestuur gekozen. Dat lijkt heel simpel en logisch, maar is het helaas (nog) niet.
Bestuursleden liggen in Doetinchem ook boven de Oude IJssel niet voor het oprapen en toch is het niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk dat de verschillende bestuursfuncties weer worden ingevuld door vrijwilligers.
Het interimbestuur is bezig leden en niet leden van de club daar voor te benaderen, maar wordt daarbij heel graag geholpen door de huidige leden en vrijwiligers van de club. 
Samen hebben we waarschijnlijk een groot netwerk en het geeft de leden van de club de kans zich verantwoordelijk te maken voor dit stukje van de toekomst van vvDoetinchem.
Als er leden zijn die op deze manier, na hun voetbalcarrière, graag zelf iets voor de club terug willen doen dan kunnen ze voor vragen en informatie altijd terecht bij het huidige (interim)bestuur. 
Dat geldt natuurlijk ook voor bestuurstalent dat door vrijwilligers van vvDoetinchem wordt gevraagd. Ook op dit concrete punt kunnen de leden van de club hun verantwoordelijkheid nemen en tonen.
 
Het zou, na een voor de club best wel lastige interimperiode, een mooi happy end zijn als er op de ALV van 25 oktober weer een voltallig bestuur kan worden gekozen. 
Een bestuur dat samen met de commissies en vrijwilligers vorm en inhoud kan geven aan een intussen door inspanning van een groot aantal leden tot stand gekomen “kader voor een beleidsplan’ voor de club.
 
Secretaris a.i.
Sander ten Have
0653170439
 
Voorzitter a.i.
Herman Beerling
0650270843