Algemene ledenvergadering op 19 december 2017

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Algemene ledenvergadering op 19 december 2017
2 december 2017
Extra algemene ledenvergadering (ALV) op 19 december aanstaande
In de ALV van 25 oktober jl. waren er te weinig kandidaten om een nieuw bestuur te kunnen kiezen.
Intussen heeft zich een zestal kandidaten gemeld dat de komende 3 jaar zitting wil nemen in het bestuur van de voetbalvereniging Doetinchem.
Daarom is er op dinsdag 19 december aanstaande om 20.00 uur een extra ALV in de kantine.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
De uitnodiging voor deze ALV wordt begin december per mail aan alle leden (met een bekend en correct mailadres) verzonden. 
 
Namens het interim bestuur
Herman Beerling