Mededelingen

Extra algemene ledenvergadering (ALV) op 19 december aanstaande
In de ALV van 25 oktober jl. waren er te weinig kandidaten om een nieuw bestuur te kunnen kiezen.
Intussen heeft zich een zestal kandidaten gemeld dat de komende 3 jaar zitting wil nemen in het bestuur van de voetbalvereniging Doetinchem.
Daarom is er op dinsdag 19 december aanstaande om 20.00 uur een extra ALV in de kantine.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.
De uitnodiging voor deze ALV wordt begin december per mail aan alle leden (met een bekend en correct mailadres) verzonden. 
 
Namens het interim bestuur
Herman Beerling
 
 
Winterstop
In verband de Kerstvakantie en de viering van Kerst en Oud en Nieuw is het rooster voor de trainingen een beetje aangepast.
De laatste trainingen in 2017 van de senioren vinden plaats op donderdag 14 december aanstaande. De eerste trainingen in 2018 zijn op donderdag 4 januari 2018.
In verband met de Kerstvakantie (school) is er voor de jeugd geen training vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018.
 
De accommodatie (het clubhuis) is gesloten van vrijdag 22 december 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018.
Alleen op dinsdag 2 januari is het clubhuis (en kantine) open van 19.00 tot uiterlijk 23.00 uur.
Een mogelijkheid voor bestuurs- en commissieleden, trainers en begeleiders om te overleggen en lopende zaken af te handelen.
Ook andere leden en vrijwilligers zijn op die avond van harte welkom bijvoorbeeld voor een kopje koffie of om wat bij te praten over de jaarwisseling.
 
 
Wedstrijden om de Oliebollen-cup voor de jeugd
De wedstrijden om de Oliebollen-cup voor de jeugd vinden dit jaar plaats op donderdag 28 december aanstaande.
De uitnodigingen voor dit toernooi worden door de jeugdcommissie verstuurd.
 
 
Nieuwjaarsinstuif voor de leden en gasten van de club
De nieuwjaarsinstuif vindt dit jaar plaats op zondag 7 januari 2018. 
Om 14.00 uur worden er door de senioren een aantal nieuwjaarswedstrijden gespeeld; op het hoofdveld de traditionele wedstrijd tussen het huidige vvDoetinchem 1 en een team samengesteld uit Old Doetinchem Stars uit een grijs en minder grijs verleden.
De instuif begint rond 15.30 uur.